Imprimeix

Comunicació

Missió

Portar a la pràctica un model de gestió d’imatge i comunicació, aconseguint sortides i actuacions per la Colla i vetllant al mateix temps pel correcte desenvolupament de totes les activitats associades a l’àrea de comunicació que requereix la Colla, millorant-les dia a dia i dotant-la de noves eines d’acord amb la condició de gamma extra d’aquesta.

Visió

Ser l’eina i el vehicle adient per a una Colla de gamma extra que contribueixi de forma significativa a què sigui reconeguda entre els membres i institucions del món casteller, territorial i de la resta de la societat que l’envolta.

Objectius

  1. Enfocar el model de gestió de l’àrea en ampliar el màxim possible el nombre de castellers actius i amb compromís amb totes les àrees de la colla, a través d’iniciatives diverses que involucrin el màxim de gent possible en la seva organització i execució, satisfent les necessitats de l’equip tècnic en aquest àmbit.
  2. Aprofitar, en totes les iniciatives, el major nombre d’aportacions (comentaris, coneixements, experiències) de la gent que forma part de la colla, sigui quin sigui el seu rol (Tècnica, equips de treball, gent de tronc, familiars, gent de pinya, etc.).
  3. Vetllar pel manteniment de contactes permanents dins del món casteller i altres Entitats i Institucions.
  4. Determinar allò que es fa bé i funciona i allò que cal millorar. Construir un pla de comunicació (amb revisions periòdiques) amb accions, terminis i responsables concrets en base a enquestes, comentaris, punts de trobada, col·loquis, etc.
  5. Promoció de totes les activitats que realitzi la colla: diades, actuacions, actes i celebracions, etc.
  6. Promoure la imatge d’entitat transparent i propera.
  7. Informar als castellers/es de les accions dutes a el dia a dia de la colla.

En aquest sentit fem de la nostra plana web el millor aparador en contingut i qualitat, promocionant el valor afegit que suposa l’Arxiu, establint feedback a nivell intern i extern; per comptar amb una Comunicació, interna i externa, eficaç, potent i propera, sabent que la nostra màxima és el benefici de l’activitat castellera i el que comporta en sí mateixa, principalment al casteller.

L’àrea la formen el següent equip i tot aquell que vulgui sumar-se, contribuir i aportar, a l’equip i a la Colla en general.

Mario Jiménez
Claudia Llambrich
Marc Solé
Paula Arbeloa
Eloisa Ruiz
Jose Luis Sáez
Maria Josefa Muñoz
Mireia González
Francisco Montoya
Xuspa Guillén


  fb   tw   yt